Låt oss gemensamt ta oss an era utmaningar inom belöning

Svenska   English

Välkommen

Utvärdera bredden och djupet i er egen talangpool och ni kommer hitta dem; nya ledare, medarbetare som driver och möjliggör förändring, problemlösare och innovatörer. Dessa medarbetare är företagens hemliga vapen i dagens digitala omvärld. Oberoende av, var de befinner sig i sina karriärresor, - nyexaminerade från universitet och högskola, med stor potential, eller rutinerade veteraner med djup expertis och starka meriter - ni har inte råd att förlora dem. Företagens framtid är beroende av dessa individer.

Marknaden för dessa talanger är hårdare än någonsin, det innebär att ert företag måste utmärka sig från mängden på ett tydligt och övertygande sätt. Att ompröva er ersättningsstrategi är ett viktigt steg för att ta er dit. Vi finns här för att hjälpa till. Våra lokala och dedikerade experter stöds av globala sakkunniga specialister som arbetar mot ett och samma mål: hjälpa våra kunder att driva affärsresultat genom ”people performance”. Här är hur:

 

Ersättningsfrågor

Det blir allt viktigare att anpassa belöningsstrategier till affärsmål för att möta förändrade behov på arbetsplatser.

Medan förändringar sker på våra arbetsplatser behövs nya metoder för att anpassa ersättningar både till affärsstrategier men också till den moderna medarbetarens önskemål, krav och behov.

Vi kan hjälpa er att:  

  • Ta fram jämförelser av total ersättning mot marknaden för att visa hur trender i sammansättningen av den totala ersättningen påverkar ert erbjudande,och för att jämföra era löner och förmåner mot marknaden.
  • Optimera total ersättning (eller individuella belöningar) för att finna den modell som fungerar bäst i er organisation. Anpassa ersättningspaketet till era verksamhetsmål och medarbetarnas preferenser.

 

Jobbarkitektur

Förändringar som ekonomisk tillväxt och/eller nya innovativa arbetssätt kan innebära såväl en ökning som en sammanslagning av jobb och titlar. Innan man vet ordet av kommer det medföra att befintliga indelningar av roller, nivåer, lön och titlar behöver justeras. Det är där jobbarkitekturer blir relevanta – dessa system kan hjälpa att skapa struktur i ”oredan”. Utöver det kan de fungera som ett ramverk för karriärvägar, analys av ”pay equity” och ”workforce planning”.

Vi kan hjälpa er att:  

  • Strukturera rollerna i er organisation och skapa en enhetlig strategi för att definiera nivåer, jobbkoder och titlar med hjälp av Aons arbetsvärderingsmetoder såväl BAS som JobLink är robusta, beprövade och flexibla. Jobbarkitekturen kan ligga till grund för lönesättning och förmånsnivåer, karriärvägar och kompetenskrav som är skalbara för ert företags framtida behov.
  • Skapa ett enhetligt jobb-bibliotek innehållandes alla jobbkoder och arbetsbeskrivningar i ert företag som blir lättillgängliga för HR- och chefer och kan överföras till nuvarande och framtida HRIS-system.

Mer information om vårt lokala svenska arbetsvärderingsverktyg BAS Online finner ni här.

För våra internationella kunder rekommenderar vi JobLink för arbetsvärdering och skapandet av en global arkitektur. Mer information om JobLink finner ni här.

 

Förändringsstrategier

Vid förändring skapas ofta behov av översyn av befintliga HR processer, belöningsprogram och karriärvägar.

Vi kan hjälpa er att:  

  • Definiera er belöningsfilosofi för att säkerställa att den skapar rätt förutsättningar för att bygga ersättningsprogram anpassade till er affärsstrategi och organisationens växlande behov.
  • Skapa nya lönestrukturer som balanserar de många för- och nackdelarna med marknads-, nivå- och ”broadbanding” baserade lönestrukturer och utforma den modell som fungerar bäst för er.
  • Justera er ersättningsmix när ert företag förändras, utnyttja våra omfattande marknadsdata för att utvärdera och rekommendera hur ert incitaments- och aktieprogram bör utvecklas över tid.
  • Genomföra en 360-kalibrering för att utvärdera hur väl personal och ersättningsprogram stämmer överens med rådande marknadsförhållanden, inklusive talangbrist på arbetsmarknaden, konkurrenssituation och utmaningar med personalomsättning.

 

Lönekartläggning

Att analysera löner ur ett jämställdhetsperspektiv är en del i det belöningsstrategiska arbetet. Dessutom ställer Diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare med minst 10 anställda skall utreda och motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Vi kan hjälpa er att:

Genomför er lönekartläggning enkel och säker med vårt verktyg som tar fram analysunderlag för alla krav i Diskrimineringslagen, och mer därtill. Genom rapporten belyser vi problemområden och hjälper er att förstå utfallet så väl som att hitta insikter.

 

Data: Insikter för er industri

Tusentals företag runt om i världen, i utvalda branscher, som representerar miljoner anställda, delar sina ersättningsuppgifter med Aon varje år. Tillsammans utgör dessa data en av de största informationskällorna på marknaden. Ännu bättre, information presenteras till kunder i ett antal branschspecifika format som formats över decennier för att möta nyanserade krav i respektive bransch. Du kan läsa mer om Aons utbud av löneundersökningar här.

Klicka nedan för att lära er ytterligare om våra portaler och lösningar för svensk marknad

 

Radford

Radford Network®

Med Radford Network kan du på ett ögonblick skapa benchmarks för tusentals industrispecifika roller, såväl globala indelade på bransch som roller inom ”tech” och ”non-tech”.

Lär Dig mer   Begär en demonstration

McLagan

McLaganLive

McLagan Live är plattformen för benchmarks inom finanssektorn, här finner Du lönebenchmarks för roller inom bank, försäkring, kapitalförvaltning, private banking och andra tjänster inom sektorn.

Lär Dig mer   Begär en demonstration

 

Country Leader

Karin Trigell

Director,
Rewards Solutions

Office Location

Sweden office

Valhallavägen 117H
Box 27093
102 51 Stockholm
Sweden

 Kontakta oss

Låt oss veta hur vi kan hjälpa oss och en medlem av vårt team kommer att ha kontakt inom kort.

Då och då använder Rewards Solutions och andra Aon-bolag dina personuppgifter för att kontakta dig om produkter, tjänster och evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig. Alla personuppgifter som vi samlar in och använder hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy. The Rewards Solutions practice at Aon and other Aon group companies will use your personal information to contact you from time to time about other products, services and events that we feel may be of interest to you. All personal information is collected and used in accordance with our privacy statement.

Markera kryssrutan om du inte vill ta emot denna typ av meddelandenIf you do not wish to receive these communications, please check here